Forflytningsportalens videoer har fokus på, hvordan hjælpemidler kan bruges til forskellige forflytninger. For at videoerne ikke skal blive for lange, er der begrænset beskrivelse af, hvordan patienten bedst anvender sine ressourcer i forbindelse med forflytningen.

Videoerne er inddelt efter 3 funktionsniveauer: Næsten, mindre og ikke-selvhjulpen patient. Se mere om patientens funktionsniveau.

Når vi hjælper en patient med at forflytte sig, er det vigtigt at patientens ressourcer anvendes fuldt ud. Både fordi det gavner patienten bedst og fordi det aflaster personalet. Se Forflytningspyramiden.

Forflytningen er derfor altid et samspil mellem mindst 2 personer, med patienten som den ene af de 2 eller flere der samarbejder om forflytningen.

Kendskab til det naturlige bevægemønster og god kommunikation med patienten er vigtigt for at det lykkes godt.

Mere om Forflytningsportalen.