En oversigt over hjælpemidler

Buglejring
Fra seng til seng
Fra seng til stol
Fra stol til seng
Højere op i seng
Længere tilbage i stol
Ned og ligge i sengen
Op og sidde på sengekant
Vending i seng
Op og sidde i seng- forhindre nedadglidning

Forflytningen skal foregå så let som muligt for patient og personale ved at tage højde for patientens funktionsniveau.
Det opnås lettest, når patienten bruger sine egne ressourcer mest muligt og personalet bruger egnede hjælpemidler.
Personalet skal derfor altid vurdere patientens ressourcer, som kan svinge i løbet af dagen. F.eks. kan det være tilstrækkeligt at bruge overflytningsplatform, når patienten skal ud af sengen, men bruge lift når patienten skal tilbage i sengen, hvis patienten er træt.