Vellykkede arbejdsmiljøindsatser giver mere tid til pleje - og mindre slid. Brug af forflytningshjælpemidler mindsker risikoen for skader og ulykker, og derudover viser forskning, at multidimensionelle forflytningsindsatser giver effekt, når der er fokus på ledelse, risikovurdering, hjælpemidler, undervisning og nøglepersoner samt udvikling af en god sikkerhedskultur.

Hospitalsenhed Midt og Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har i 2017-2018 gennemført et pilotprojekt med en multidimensionel forflytningsindsats med brug af vejledningen fra COWI-projektet "Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved indsatser i arbejdsmiljøet og deres betydning for arbejdsmiljøarbejdet”(2013-2016). Pilotprojektet undersøgte lønsomheden i en multidimensionel indsats i et plejeafsnit. Pilotprojektet viste en cost-benefit-ratio på 3,4. COWI-projektet viste, at vellykkede arbejdsmiljøindsatser i gennemsnit lønnede sig med en faktor 1,8. Det vil sige, at for hver krone, der blev investeret i arbejdsmiljøindsatsen, var gevinsten 1,8 kr.

Sikker forflytning gennem 5 indsatsområder

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø(BFA), udgav i forbindelse med Forflytningstræffet i efteråret 2018 to artikler, som præsenterer den multidimensionelle forflytningsindsats, som supplement til projektrapporten:

BFA artikel - Sikker forflytning gennem 5 indsatsområder

BFA artikel - Kort og godt om fem indsatser

DSR 2019 - Artikel om Lønsomhedsprojektet

Gør det let - forflyt med hjælpemidler (Projektrapport med bilag)

Gør det let - forflyt med hjælpemidler (Vejledning til multidimensionel forflytningsindsats)

Forflytningspjece - Forflytningsindsatser med effekt

Vejledning til multidimensionel indsats

1 Risikovurdering ved opstart: Patienter, forflytninger og hjælpemidler

1a Risikovurdering ved opstart: Status i afdelingen

2 Observation af forflytninger

3 Kortlægning og tilgængelighed af hjælpemidler

4 Eksempel på aktivitets- og tidsplan

5 Info om pilotprojekt

6 Tidsregistrering

7 Undervisningsplan

8 Ballonmodellen

9 ABC metoden 

10 Spørgeskema

COWI-projektet:

Slutrapport

Vejledning

Europæisk anerkendelse af Region Midtjyllands indsats på forflytningsområdet:

EU Arbejdsmiljøpris