Forflytningshjælpemidler skal fungere efter hensigten, være sikre at bruge for patienter, borgere og personale. De skal derfor efterses regelmæssigt, og resultatet af eftersynene skal dokumentres og være tilgængelige for Arbejdstilsynet.

Eftersyn af hjælpemidler - kort beskrivelse

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 - vigtige opmærksomhedspunkter er markeret med gult

Eftersyn af hjælpemidler (Uddrag fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse)

Rengøring af hjælpemidler (e-Dok)