Region Midtjylland har indgået indkøbsaftaler på ”De fantastiske Fem” hjælpemidler: Glidestykker, vendelagener, overflytningsplatform, overflytningsboard og liftsejl. Nedenfor kan du se en oversigt over de hjælpemidler, der er med i indkøbsaftalen. Derudover har Mastercare lavet en oversigt over de hjælpemidler de har med i indkøbsaftalen – vi forventer at få tilsvarende fra de andre firmaer.

Hvis du skal anskaffe forflytningshjælpemidler, kan du finde dem i Region Midtjyllands indkøbskatalog Rakat. Hvis du i særlige tilfælde har behov for at anskaffe et forflytningshjælpemiddel, der ikke er omfattet af indkøbsaftalen, kan du rette henvendelse til jeres lokale indkøbskontor og få hjælp til at lave en vareanmodning.

Forflytningshjælpemidler - Region Midtjyllands indkøbsaftaler

Mastercare - forflytningshjælpemidler (F-aftale)