Lift

Liften gør det let at forflytte patienten, og er et af de væsentligste forflytningshjælpemidler. Hvis du ikke har en loftlift til rådighed, kan du bruge en mobillift eller flytte patienten ind på en stue, hvor der er monteret en loftlift. Loftlift kan anvendes både sammen med sejl og vendelagen.

Sejl

Sejl kan pålægges på mange forskellige måder. På denne side finder du forskellige teknikker til at lægge sejl på patienten i stolen og sengen. Derudover kan du kigge på www.forflyt.dk og på www.spilerdug.dk.

Pålægning af sejl

Pålægning af sejl med glidestykker - 2 hjælpere

Pålægning af sejl med glidestykker - 1 hjælper

Ergolet Comfortsejl med hovedstøtte - 3 videoer

Forflytning med lift og sejl

Fra seng til stol

Fra stol til seng

Længere tilbage i stol - video på vej

Forflytning med lift og vendelagen

Højere op i seng

Vending i seng

Lift og vendelagen kan også anvendes, når den ikke selvhjulpne patient skal op og sidde på sengekanten, men denne brug af vendelagen kræver stor øvelse og stort kendskab til patienten, da der kan være risiko for, at patienten glider ud af sengen. Hvis du vil udføre denne forflytning, skal du have særlig instruktion.

Kontakt forflytningsinstruktør eller anden nøgleperson.

Op og sidde på sengekant - ikke selvhjulpen patient - vendelagen og lift