Overflytningsboard

Overflytningsboard er et glide/overflytningshjælpemiddel, der gør det let at flytte liggende patienter til/fra seng og leje.
Her viser vi forflytning med Overflytningsboard fra seng til seng. Forflytningen udføres på samme måde til/fra leje, båre, scannere m.v.

Fra seng til seng - ikke selvhjulpen patient - Overflytningsboard

Fra patientbåre til leje - Forflytning af traumepatient i vakuumpose uden lagen (overflytningsboard)

Fra patientbåre til leje – Forflytning af traumepatient i vakuumpose med lagen (3 glidebrætter)