Kontakt vedr. forflytning og hjælpemidler:

Leder af Hjælpemiddelenheden Rikke Bech Krogsgaard  rikkkg@rm.dk 78434055

Forflytningsinstruktører

Herning, Frank Østergaard Jensen 78433842

Herning, Leif Hejendorf 78433877

Holstebro, Niels Poulsen 78433908

Holstebro, Per Korsgaard 78434451