Kontakt vedr. arbejdsmiljø, herunder forflytning og hjælpemidler:

Arbejdsmiljøkoordinator, Anja Frøkjær anjafroe@rm.dk  2434 9830