Region Midtjyllands Forflytningsportal indeholder videoer der viser, hvordan man kan foretage almindelige forflytninger med brug af sengen og 5 almindeligt anvendte hjælpemidler, ”De fantastiske Fem”.

Forflytningsportalen indeholder også anden nyttig viden om forflytning og brug af hjælpemidler.

Det bærende i Forflytningsportalen er ”Gør det let”. Videoerne giver basisviden om de mest almindelige forflytninger og kan bruges til vejledning og undervisning og genopfriskning af viden. Videoerne kan også bruges som afsæt til drøftelser på personalemøder og til introduktion af nyansatte mv.

Forflytningerne er vist for 3 funktionsniveauer: Næsten selvhjulpen, mindre selvhjulpen og ikke selvhjulpen patient.

Vi er vidende om at forflytninger kan udføres på mange forskellige måder, med mange forskellige hjælpemidler i forhold til de mange forskellige forhold, man skal udføre forflytningen under, men har valgt at ”Gøre det let” ved at vise udvalgte måder at foretage forflytningerne på, med brug af få forskellige hjælpemidler til tre typiske funktionsniveauer.

Størsteparten af videoerne er udarbejdet i 2013-2014 i samarbejde mellem Århus Universitetshospital (AUH) og Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. I videoerne anvendes de hjælpemiddelnavne der anvendes på AUH.

I 2015 valgte Region Midtjylland at anvende fælles navne på forflytningshjælpemidler i det fælles forflytningsmateriale. Disse navne bliver brugt på teksten i Forflytningsportalen og i de nye videoer.

Man vil derfor opleve, at der bruges forskellige navne i tekst og i videoer – og at der lokalt bruges helt andre navne.

Forflytningsportalens Hjælpemiddeloversigt viser de navne der bruges.

Vi håber, I vil få stort udbytte af at bruge Forflytningsportalen og I er meget velkomne til at kontakte os med spørgsmål og forslag til forbedringer på hjemmesiden og til nye videoer.

Vi hører også gerne fra jer, hvis I selv har lavet materiale som I tænker det ville være relevant at lægge ind på Forflytningsportalen.