En oversigt over hjælpemidler


Næsten selvhjulpen patient
Mindre selvhjulpen patient
Ikke selvhjulpen patient

Det er vigtigt, at vurdere patients funktionsniveau, så alle patientens ressourcer inddrages og udnyttes mest muligt i alle forflytninger. I Forflytningsportalen skelner vi mellem 3 forskellige funktionsniveauer, der hver især tager udgangspunkt i patientens ressourcer.

Den næsten selvhjulpne patient kan udføre forflytningerne selv eller med ganske lidt hjælp fra personalet, når relevante hjælpemidler anvendes rigtigt.


Den mindre selvhjulpne patient har færre kræfter til at forflytte sig med og skal have mere hjælp til at udføre forflytningerne. Der anvendes mange af de samme hjælpemidler som til den næsten selvhjulpne patient, men der er ofte 2 hjælpere og hjælpemidlernes muligheder udnyttes fuldt ud.

Den ikke selvhjulpne patient
kan ikke  - eller kun meget lidt - hjælpe til med at forflytte sig. Der anvendes derfor hjælpemidler, der effektivt mindsker gnidningsmodstand og som kan trække/vende/løfte patienten, uden at personalet belastes unødigt.