Fra seng til seng - Overflytningsboard - Video på vej
Længere tilbage i stol - Lift og sejl - Video på vej   

Den ikke selvhjulpne patient
kan ikke - eller kun meget lidt - hjælpe til med at forflytte sig. Der anvendes derfor hjælpemidler, der effektivt mindsker gnidningsmodstand og som kan trække/vende/løfte patienten, uden unødig belastning af medarbejderne.

Vendelagen kan også anvendes, når den ikke selvhjulpne patient skal op og sidde på sengekanten, men denne brug af vendelagen kræver stor øvelse og stort kendskab til patienten, da der kan være risiko for, at patienten glider ud af sengen. Hvis du vil udføre denne forflytning, skal du have særlig instruktion. Kontakt forflytningsinstruktør eller anden nøgleperson.
 

Op og sidde på sengekant - Vendelagen og lift

Videoer på vej
Fra seng til seng - Overflytningsboard og lagen