Forflytningsportalens videoer giver ideer til, hvordan hjælpemidler kan bruges til forskellige forflytninger.

Der er lagt vægt på at fortælle om de muligheder, hjælpemidlerne giver. Videoerne er korte, typisk 2-3 min., og de kan ikke stå alene. Videoerne kan bruges sammen med afdelingens øvrige undervisning i forflytning. For at forflytningsundervisningen får effekt, er det vigtigt, at undervisningen er tilrettelagt ud fra en risikovurdering af afdelingens patienter og tilpasset afdelingens patientgrupper.

Hjælpemiddelmatrixen giver en oversigt over videoerne.

Ved at kontakte Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø kan du få en wordfil af hjælpemiddelmatrixen, så du kan tilpasse den til afdelingens behov.

Mere om Forflytningsportalen.