Hjælpemidler og teknisk udstyr kan benyttes i rigtig mange forskellige arbejdsprocesser – det være sig brug af løfteborde, hejse-, løfte og transportredskaber, løfteplatforme, forflytningshjælpemidler – senge og personlifte og mange flere.

Inden anskaffelse af nyt udstyr bør I gøre Jer overvejelser om, hvilket behov udstyret skal opfylde, og hvilke krav I har til det. Inspiration til dette kan ses her.
Det er vigtigt at undersøge om Region Midtjylland har indgået indkøbsaftaler med leverandører af det konkrete produkt. Indkøbsaftaler kan ses via Koncern-Intra.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har en bred erfaring med at finde egnede hjælpemidler til nedsættelse af belastningen hos medarbejdere – lige fra det sygeplejefaglige personale, der håndterer beboere og patienter til det tekniske personale, der håndterer tungt materiel.

Der er store gevinster at hente ved at bruge de rigtige hjælpemidler, og der kan være flere gevinster for personalet. Et eksempel på dette er, at brugen af hjælpemidler i patientplejen således har det vist sig ikke kun at nedsætte belastningen hos plejepersonalet, men også reducere voldsepisoder. Læs mere i Projekt FOKUS.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø tilbyder konsulent-bistand til valg af hjælpemidler og teknisk udstyr.

Hent mere viden

Hjælpemiddelbasen