Flere og flere arbejdsopgaver foregår i dag på PC – ved forskellige typer arbejdsstationer og på enkelt- eller flerpersoners kontorer. Det stillesiddende arbejde kræver en god ergonomisk arbejdsplads, variation og bevægelse for at undgå gener og smerter i blandt andet nakke og skulder.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?
Koncern HR, Fysisk arbejdsmiljø yder ergonomisk rådgivning, vejleder i indretningen af skærmarbejdspladser og giver råd om fysisk aktivitet til forebyggelse af smerter.

Hent mere viden

Etablering og indretning af kontorarbejdspladser 

BFA Kontor  

Arbejdstilsynets vejledning D.2.3 - om skærmarbejde

Arbejdsmiljøweb.dk