Du finder e-læringskurset på Plan2learn ved at søge på "Kontorergonomi".
Find og vælg dit arbejdssted på listen over enhederne for at melde dig til e-læringskurset.
E-læringskursus har du flyttet dig i dag?