En skærmarbejdsplads består af en skærm, tastatur og et pegeredskab – oftest i form af en mus.

Rød og grøn trekant

Hvad er en grøn skærmarbejdsplads?
Den grønne skærmarbejdsplads er kendetegnet ved:

  1. Der er mulighed for at højde-justere bordet
  2. Der er borddybde nok til at kunne hvile underarmene på bordet
  3. Der er benplads under bordet, så benene ikke støder ind i harddisk, skuffeelement, bordben eller lignende
  4. Skærm og tastatur er adskilte
  5. Skærmen er indstillelig
  6. Stol med de nødvendige indstillingsmuligheder

Hvad er en rød skærmarbejdsplads?
Er bare ét af ovenstående punkter ikke tilstede skal skærmarbejdspladsen mærkes RØD.
Den røde skærmarbejdsplads må ikke benyttes til længerevarende arbejds-opgaver, men kun få minutter af gangen. Den daglige arbejdstid ved røde skærmarbejdspladser må samlet set ikke overstige 1-2 timer