Manuel håndtering indbefatter tunge løft, vipning, bæring, støtte, træk og skub.

Tung manuel håndtering eller langvarig håndtering kan medføre risiko for helbredsgener og skader. 

Arbejdstilsynet har lavet "Løftetjek", som er en app til smartphones. Løftetjek er et værktøj til at tjekke om specifikke løft er sundhedsskadelige. Det er ikke en facitliste, men tjekket giver et billede af belastningen, og det kan danne udgangspunktet for en dialog for at finde løsninger.
Løftetjek findes på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø tilbyder råd og vejledning i håndtering af byrder, således at belastningen på medarbejderne nedsættes. Vi opstiller handlingsplaner til reduktion af belastninger, og vi rådgiver helhedsorienteret med fokus på arbejdets organisering, arbejdsstedets indretning, løfteteknik og brug af hjælpemidler og teknisk udstyr.

Hent mere viden
Arbejdstilsynets vejledning D.3.1 - løft, træk og skub

Tunge løft gode løsninger