Arbejdspladsens fysiske forhold skal passe til arbejdet. Her spiller det fysiske arbejdsmiljø en vigtig rolle, både de fysiske rammer og hvordan rammerne fungerer i det daglige.

Nogle gange bygges der nyt, andre gange bygges der om. Ofte ændrer arbejdet sig, så de fysiske rammer ikke længere er optimale. Eller tiden går, mens de fysiske rammer langsomt ældes.

I alle de situationer kan det være relevant at se på plads, indeklima, lys, temperatur, luftfugtighed, akustik, støj, statisk elektricitet osv.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har ekspertise indenfor disse områder, kender Arbejdstilsynets regler og kan rådgive om forbedringer.