Designguides, som er godkendt af Strategisk Sundhedsledelsesforum, kan downloades herunder.

Somatisk ensengsstue og toilet bad

CT-skannerfunktion

Undersøgelses- og behandlingsrum version II 200 x 283.jpg

Røntgenrum version II 200 X 283.jpg

Operationsstue, version II 200 X 283.jpg

De følgende 3 designguides er ikke omfattet af
"følg eller forklar" proceduren.

 

Konceptprogram for de fysiske rammer i Akutafdelingerne 200 X 283.jpg

Rumskemaer for de fysiske rammer i Akutafdelingerne 200 X 283.jpg

Etablering og indretning af kontorarbejdspladser nov 2019 200X283.jpg