Der skal normalt være dagslystilgang samt mulighed for udsyn til alle rum med faste arbejdspladser.

Der skal være kunstig belysning i et omfang, så arbejde og færdsel kan foregå forsvarligt. Der skal bl.a. tages hensyn til følgende forhold: 

  • Belysningsstyrken i rummet 
  • Belysningsstyrken på selve arbejdsstedet 
  • Lysfordelingen i rummet 
  • Lyskvaliteten for gengivelse af farver 
  • Belysningen må ikke blænde 
  • Belysningen må ikke give generende reflekser 
  • Belysningen må ikke afgive generende varme

Belysningsstyrken er styrken af det lys, som falder på arbejdsstedet, og er et mål for, om der er lys nok. Også kravene i lovgivningen samt normer og standarder angiver belysningsstyrken som mål.

De stillede krav til belysningsstyrke kan opnås ved almen rumbelysning, særbelysning, dagslys eller oftest en kombination heraf.

Hvad kan HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø kan give råd og vejledning ud fra Arbejdsmiljøloven.

Hent mere viden:

Arbejdstilsynets vejledning A.1.5.1 – Kunstig belysning

BrancheArbejdsmiljøRådene (søg på "belysning")

Kontakt

Anne Mette Hansen
Mob: 2933 5181

Bente Grau-Hansen
Mob: 2962 2714