Statisk elektricitet forekommer især i frostvejr. I nogle lokaler f.eks. vaskerier kan statisk elektricitet forekomme året rundt.

De fleste har oplevet statisk elektricitet som gnister ved kontakt med vandhaner eller dørgreb. Gnisterne kan være ubehagelige, men er ufarlige fra almindelige kilder.
Statisk elektricitet opleves forskelligt fra person til person. Nogle personer er mere følsomme end andre, men forskelle kan også skyldes indeklima, påklædning osv.
Generne forstærkes af tør luft, tør hud og tøj/tekstil af nogle typer kunststof.

Statisk elektricitet kan fjernes eller mindskes ved at lede elektriciteten bort i takt med, at den dannes. Der er produkter på markedet, der er designet til at lede statisk elektricitet bort: Fodtøj, måtter, plastbakker, inventar m.m. Nogle af leverandørerne i indkøbsaftalerne fører også denne type produkter.

Der findes både antistatiske og ESD produkter og begge begrænser dannelsen af statisk elektricitet. Det er kun ESD-produkter, der kan aflede statisk elektricitet. Produkterne er mærket med et ESD-symbol.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Vi kan hjælpe med at finde kilderne til statisk elektricitet, rådgive om ændringer af møbler og produkter, der hjælper.

Hent mere viden

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning

Indeklimaportalen om statisk elektricitet

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø’s pjece om statisk elektricitet    

Statisk elektricitet - Planche med gode råd til at hænge op