Støj, akustik og aktiviteter skaber tilsammen det lydmiljø, der er i et lokale. Forskellen på lyd og støj kan beskrives som: lyd laver man selv; støj er de lyde, andre laver.

Gener optræder typisk, når støj, akustik og aktiviteter ikke passer sammen.

Støj er ikke bare støj. Der er i de senere år sat fokus på at forebygge støj, som har uønskede virkninger som f.eks. forstyrrelse og som bidrager til stress. Støj forstyrrer – især andres samtaler eller uforudsigelige og varierende lyde. Der er fokus på arbejde, der stiller krav til koncentrationen og hvor støj bl.a. kan bidrage til stress.

Akustikken har betydning for, hvordan lyd udbredes. Derfor afhænger kravene til en god akustik også af, hvilke aktiviteter, der er i et lokale. Et velfungerende lokale kan komme til at fungere dårligt, hvis arbejdet ændrer karakter, hvis der kommer nye aktiviteter eller hvis der flyttes rundt.

Akustikken er også en vigtig faktor i vores evne til at forstå, hvad andre siger. Nogle lokaler giver ’klar tale’, andre lokaler blander lydene, så tale bliver svær at forstå.

Der kan ofte skabes forbedring med enkle midler. Aktiviteter kan tit ændres eller flyttes, så et eksisterende lokales egenskaber udnyttes bedre – ofte i kombination med justering af akustikken.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Vi kan:
• kortlægge lydkilderne i et lokale og give råd om forbedringer, udstyr, adfærd osv
• kortlægge akustikken i eksisterende lokaler og rådgive om forbedringer med udgangspunkt i lokale og aktiviteter

Hent mere viden

Branche-arbejdsmiljø-rådene om støj   

Arbejdstilsynets vejledning D.6.2.-5 - støj   

Arbejdstilsynets vejledning A.1.16 - akustik