På hospitalerne varetager hygiejnesygeplejerskerne alle forhold vedr. hygiejne.

I Psykiatri og Social varetager hygiejnesygeplejerske Sisse Poulsen, tlf. 2170 3417 de hygiejniske forhold.

Hent mere viden

Arbejdsmiljøvejviser nr. 32 - Døgninstitutioner og hjemmepleje
 
Branchevejledning vedrørende smittespredning ved rengøring

Arbejdsmiljøvejviser nr. 31 - Daginstitutioner