Når der arbejdes med biologisk materiale, der indeholder bakterier, svampe, virus eller parasitter, er det nødvendigt at træffe en række forholdsregler for arbejdet, så medarbejdere ikke bliver udsat for en unødvendig påvirkning af mikroorganismerne.

Der findes en række retningslinier for arbejdet med de biologiske agenser samt for indretning af egnede laboratorier i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om biologiske agenser, november 2020 og arbejdsmiljø samt i At-vejledning C.0.18 om udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer, september 2006 

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har sammenfattet disse retningslinier i pjecen  "Biologiske agenser og arbejdsmiljø", der giver et overblik over de vigtigste overvejelser i forbindelse med arbejdet med biologiske agenser, og står til rådighed ved spørgsmål i den forbindelse.