Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har udarbejdet en handskeguide som hjælp til at give sikkerhedsgrupperne et overblik over hvilke handsker, der er på Region Midtjyllands indkøbsaftale, og hvad disse kan bruges til.

Under udarbejdelsen af guiden har flere brugergrupper været inddraget. Det drejer sig om hygiejnesygeplejerskerne og medarbejdere fra laboratoriet, afdelingerne, køkken og rengøring.

Download handskeguiden - under revidering