Branchefællesskab Arbejdsmiljø (BFA) har lavet en målrettet indsats for at forebygge hudproblemer hos sundhedspersonale. De ønsker at øge opmærksomheden på, at sund hud og hel hud er vigtig for sundhedspersonale - både for deres egen skyld, men også for patienternes.
Hudproblemer opstår hovedsageligt hos personale, der har meget vådt arbejde, dvs. arbejde som indbefatter hyppig håndvask, hyppig brug af handsker og hyppig eller langvarig kontakt med vand, sæbe og rengøringsmidler.

BFA har lavet undervisningsmappen ” Sund hud”, som primært er tiltænkt personer, som har til opgave at vejlede/undervise andre omkring forebyggelse af hudproblemer.
Ud over vejledning til undervisning omkring emnet, indeholder mappen også en del basisviden omkring risikofaktorer, valg af handsker, cremer, håndhygiejne, håndeksem og forebyggelse af denne, som er tilgængelig for alle interesserede. Der er litteraturhenvisninger i mappen, hvis man ønsker yderligere viden om emnet. BFA tilbyder også at uddanne ”hudinstruktører”.

Læs mere herom på BFA's side: Hold din hud sund

Håndeksem

Håndeksem er en arbejdsbetinget sygdom, der udgør ca. 40% af alle anerkendte arbejdsbetingede sygdomme. Håndeksem rammer ofte folk, der er ansat i ”våde erhverv” som sygepleje, køkken og rengøring. Eksem kan forebygges, da det i høj grad skyldes udefrakommende påvirkninger.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø kan rådgive og vejlede omkring forebyggelse af hudproblemer og hjælpe med at sætte emnet på dagsordenen.