- en guide til indkøbere, arbejdsmiljøorganisationen, medarbejdere og ledere.

Hovedparten af regionens indkøb og udbud planlæggers og gennemføres via  Indkøb- og medicoteknisk afdeling, som indgår kollektive og obligatoriske indkøbsaftaler, der gør det muligt at købe ind på favorable vilkår.
Når der forhandles nye indkøbsaftaler indgår arbejdsmiljøet i en samlet afvejning sammen med bl.a. pris, service, ydre miljø, etik og leveringssikkerhed.

Læs mere på Indkøb og Medicoteknik  

Kravspecifikationer og vejledninger

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljøs konsulenter deltager i relevante brugergrupper i forbindelse med nye udbudsrunder. Vi bidrager med den nødvendige specialviden indenfor kemi, biologi og ergonomi.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø udarbejder kravspecifikationer, der tager højde for brugernes arbejdsmiljø hele vejen rundt om et produkt. Det vil sige at der blandt andet tænkes på brugervenlighed, ergonomi, rengøring, vedligeholdelse, sikkerhed, kemi og biologi. Desuden udarbejder vi vejledninger om brugen af de forskellige produkter.

Brug Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Hvis I synes, det er en svær proces at udvælge et nyt produkt, kan I altid kontakte Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø for rådgivning. Vi er vant til at arbejde med at analysere og behovsafdække. Vi er mange forskellige faggrupper i huset, der tilsammen kan give en helhedsorienteret rådgivning.