- en vejledning til arbejdsmiljøgruppen

For at få det bedste arbejdsmiljø i forbindelse med de produkter der er på indkøbsaftalen, skal man på det enkelte hospital eller institution se på, hvor og hvordan produkterne skal bruges på den lokale arbejdsplads.
I nogle tilfælde har hospitalerne eller institutionerne brug for at indkøbe nye tekniske hjælpemidler, nye maskiner eller teknologi, der ikke er omfattet af indkøbsaftalerne i Region Midtjylland. Her er det ekstra væsentligt, at I inden nyanskaffelsen foretager en grundig analyse af jeres behov. Det vil være en god idé at kontakte Indkøb og Medicoteknik og Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø for specifik rådgivning.

Trivsel og funktion

Når I køber nyt udstyr til arbejdspladsen er der en enestående chance for at gøre arbejdsmiljøet og dermed arbejdspladsen bedre. Vælger I rigtigt, kan I forbedre den daglige arbejdssituation og sikre bedre trivsel på arbejdspladsen. Samtidig kan et godt og gennemtænkt indkøb betyde, at I får opfyldt flere behov inden for samme budget. Vælger I forkert, kan det skabe unødvendige belastninger, både fysiske og psykiske, og I skal måske trækkes med den dårlige løsning i mange år, inden I får chancen for at vælge om.

Bryd med vanetænkning

Når der skal indkøbes nyt udstyr er det nødvendigt at bryde med vanetænkningen og lede efter nye mulige løsninger, der kan forbedre arbejdsmiljøet. Der er ingen facitliste over, hvordan man finder den ideelle løsning. Det afhænger af de konkrete forhold på arbejdspladsen.

Nye arbejdsrutiner - nye hjælpemidler

Ofte vil det være sådan, at indførelsen af en ny teknologi eller nye arbejdsrutiner kan medføre et hidtil ukendt behov for tekniske hjælpemidler. Som for eksempel en operationsafdelingen der indfører nye operationsregimer med meget og tungt operationsudstyr. Der vil nu være behov for en løftevogn på operationsafdelingen, så sygeplejerskerne ikke skal løfte manuelt rundt på de tunge kasser, når de håndteres.

Analyse

Vores erfaring er, at jo grundigere man får afdækket behovene inden en nyanskaffelse, jo større er chancen for, at få en god fremtidssikret løsning som alle trives godt med.

  • Brug den viden om arbejdsmiljø, som allerede findes på jeres arbejdsplads
  • Brug den viden der findes i Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø
  • Husk at folk har individuelle behov og ønsker
  • Vær åben for nye vinkler og idéer
  • Led efter en fleksibel løsning og som fungerer i dagligdagen
  • Stil krav til leverandøren om produktudvikling og service
  • Få udstyret på prøve inden køb og lav en realistisk prøveopstilling
  • Tænk i fremtidssikrede løsninger