I bred forstand er kemisk arbejdsmiljø arbejde med ’almindelige’ kemikalier, men også medicin, kosmetiske og kliniske produkter.
 
Eventuelle gener og sundhedsproblemer udspringer af brugen af det enkelte produkt i samspil med produktets iboende egenskaber.

Kemikalier og arbejdsmiljøloven

De fleste kemikalier på hospitaler og institutioner er dækket af arbejdsmiljøloven.

Medicin

Håndtering af medicin skal – som alt andet arbejde - ske på en måde, så arbejdet er ’sikkert og sundt’.

Kosmetiske og kliniske produkter

Produkterne er omfattet af anden lovgivning end arbejdsmiljøloven. Vi vurderer produkterne og rådgiver om forholdsregler efter de kriterier, der er i arbejdsmiljøloven.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Vi vurderer samspillet mellem kemikalie og rutiner i forhold til lokaler og rådgiver om forholdsregler på det enkelte arbejdssted.

Hent mere viden

Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med kemikalier  
Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med stoffer og materialer