Når der anvendes farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen, er der en række krav, som arbejdsgiveren skal opfylde.

  • At medarbejderne introduceres for og oplæres i forholdsregler for arbejdet med farlige stoffer og materialer
  • At der udarbejdes arbejdspladsinstruktioner for de farlige stoffer og materialer - herunder at der indhentes leverandørens sikkerhedsdatablad skaffes
  • At der til stadighed arbejdes med at erstatte farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer
  • At der udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der anvendes
  • At der udarbejdes særlig risikovurdering for arbejdet med farlige stoffer og materialer

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø kan rådgive institutionerne omkring, hvordan de bedst kan sikre et sikkert og udviklende kemisk arbejdsmiljø.

Hent mere viden
Arbejdstilsynets vejledning C.1.3 - Arbejde med stoffer og materialer