Lægemidler skal ikke faremærkes.

Selvom lægemidler ikke er faremærkede, kan lægemidlerne udgøre en risiko ved arbejde med disse.

Arbejdspladsen skal derfor vurdere, hvordan lægemidler skal håndteres, så det foregår sikkert og arbejdsmiljømæssigt korrekt.
Dette gøres ved at udarbejde en særlig APV for medicinhåndtering.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har udgivet en vejledning i håndtering af medicin (doc, 8,07 MB).

Hent mere viden
Arbejdstilsynets vejledning C.1.3-5 – Arbejde med stoffer og materialer.

Infektionshygiejne i medicinrum på sygehuse (pdf, 89,6 KB) - informationsmateriale vedrørende indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd, udarbejdet af Det Centrale Afsnit for Sygehushygiejne (CAS) (Statens Serum Institut).

Kontakt

Astrid Beck Vestergaard
Mob: 2962 2758