Lægemidler er ikke omfattet af ”Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter”. Dette betyder, at de ikke er faremærkede, og at der ikke er krav om leverandørbrugsanvisning. Selv om lægemidler ikke er faremærkede, kan de udgøre en risiko, når de håndteres/præpareres.

Præparering af medicin er således omfattet af lov om arbejde med stoffer og materialer.

Når personalet præparerer medicin (opblanding af pulver, optagning af dosis i sprøjte etc.), skal der foretages en særlig risikovurdering af arbejdet (en særlig APV for stoffer og materialer).

Den særlige vurdering skal danne grundlag for planlægning af arbejdet med medicinen og indgå i arbejdsmiljøorganisationens normale APV-arbejde.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø kan være behjælpelige med at få styr på den særlige APV - bl.a. risikovurdering af medicin, vurdering af håndteringsrutiner, vurdering af ventilation.

Hent mere viden
Håndtering af medicin (doc, 8,07 MB).