Arbejdstilsynet har udsendt en ny bekendtgørelse om kemisk arbejdsmiljø, som træder i kraft 1. juli 2019.

De nye regler er en skærpelse af kravene til oplæring og instruktion. Desuden udvides kravene til kemisk arbejdspladsvurdering(APV) til at omfatte en samlet risikovurdering, mens der ikke længere er pligt til at udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning. Arbejdsgiveren skal sikre adgang og kendskab til leverandørens sikkerhedsdatablad. 

Download samlet overblik over de nye regler i kemilovgivningen.