Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har udarbejdet en handskeguide, som lige nu er under revidering. Den er en hjælp til at give arbejdsmiljøgrupperne et overblik over, hvilke handsker der er på Region Midtjyllands indkøbsaftale, og hvad disse kan bruges til.

Under udarbejdelsen af guiden har flere brugergrupper været inddraget. Det drejer sig om hygiejnesygeplejerskerne og medarbejdere fra laboratoriet, afdelingerne, køkken og rengøring.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø har desuden lavet et forslag til sammensætning af en standardkasse for værnemidler til håndtering af spild af kemikalier, der passer til mange afdelinger på et hospital.

Laboratorier, tekniske afdelinger m.fl. kan have behov for andre værnemidler.