Danske Regioner har i en mail til Kræftens Bekæmpelse den 15. februar 2013 gjort opmærksom på, at den faglige arbejdsgruppe (professor Jens Peter Bonde (formand), professor Henrik Kolstad, overlæge Sigurd Mikkelsen, forskningschef Jørgen H. Olsen og seniorforsker Johnni Hansen) bag anbefalingerne vedr. brystkræft og natarbejde har været upræcis i forhold til anbefalingen om at undgå natarbejde hos kvinder med brystkræft.

I den engelsksprogede artikel til Scandinavian Journal of Work Environment and Health skriver arbejdsgruppen nemlig i artiklens abstract (resume): ”Women with previous or current breast cancer should be advised not to work night shifts because …”, mens gruppen inde I selve artiklen skriver: “Women with breast cancer should be advised not to work night shifts because …”. Endvidere skriver gruppen I den danske udgave af artiklen i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning: ”Kvinder med brystkræft anbefales ikke at arbejde i skiftehold med natarbejde, p.g.a. …”.

Kræftens Bekendelse har på den baggrund bedt den faglige arbejdsgruppe drøfte om det er muligt at præcisere anbefalingen. Arbejdsgruppen har derfor på ny set på ordlyden af den anbefaling, som står aftrykt i den fælles pjece fra KTO, Sundhedskartellet og Danske Regioner (punkt 6 på sidste side af pjecen). Ordlyden på anbefalingen er for nuværende:

Kvinder, som har overstået brystkræftbehandling, rådes til at undgå natarbejde, fordi resultaterne fra dyreforsøg samstemmende viser, at melatoninmangel accelererer væksten af en svulst

Arbejdsgruppen anbefaler følgende sproglige præcisering af anbefalingen:

Kvinder, (som er i behandling for brystkræft eller i aktiv kontrol for tilbagefald af sygdommen), rådes til at undgå natarbejde, fordi resultater fra dyreforsøg samstemmende viser, at melatoninmangel  accelererer væksten af en svulst. (Kontrolperioden for tilbagefald af sygdom varer normalt 5 år). De sproglige ændringer er i parentes.

Seniorforsker Johnni Hansen mener, at man bør gå skridtet videre og i tillæg til ovenstående fraråde kvinder helbredt for brystkræft (dvs. kvinder som har afsluttet kontrolforløb for tilbagefald) at undgå natarbejde. Gruppens formand mener imidlertid ikke, at der er videnskabelig belæg for sidstnævnte, et synspunkt som deles af arbejdsgruppens øvrige medlemmer. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at parterne følger formandens og flertallets anbefaling.