Ofte handler stress på arbejdspladsen om, at man har skabt nogle uhensigtsmæssige vilkår for såvel opgaveløsningen som samarbejdet på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at undersøge de arbejdsmæssige vilkår, som fremkalder belastningsreaktionerne på alle niveauer af organisationen. Den enkelte har brug for at blive bevidst om de forhold, der belaster netop ham/hende. I gruppen af nære kolleger er det vigtigt at blive opmærksom på hinandens stress-signaler og på, hvilken støtte der kan være central for at modvirke en reaktion.

Det er nødvendigt, at man som samlet arbejdsplads er villig til at se på sammenhænge og er villig til at gøre noget aktivt for at forandre vilkårene for arbejdet.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø tilbyder at hjælpe med at undersøge, hvilke forhold der kan fremkalde stress, hvordan stress kan forebygges og håndteres på arbejdspladsen samt give råd om, hvordan vilkårene kan forandres.

I Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø arbejder vi både ud fra en psykologisk og en fysisk tilgang til stress. Dette gør vi ud fra en betragtning om, at det psykiske og det fysiske er to sider af samme sag. I tilbuddene kan derfor indgå konkrete øvelser med henblik på at øge opmærksomheden på den fysiske dimension af arbejdsrelateret stress.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø tilbyder også hjælp omkring udarbejdelse af en stress-politik på arbejdspladsen.

Hent mere viden

Koncern HR, Udvikling