Forskningen viser, at omkring 1/3 af sygefraværet på de danske arbejdspladser skyldes arbejdsmiljøet (NFA). Mange andre faktorer spiller også ind, men erfaring viser, at det nytter at gøre noget ved sygefraværet. Indsatserne vil oftest være forskellige på de enkelte arbejdspladser – det, der giver mening det ene sted, giver ikke nødvendigvis mening det andet sted.

Fakta om sygefravær

Sparring, rådgivning og vejledning