Sikkerhedsrådgivning

Det er lovpligtigt at have en sikkerhedsrådgiver, hvis man transporterer farligt gods.

I Region Midtjylland er vi tre personer, der har taget uddannelsen, som varetages af Beredskabsstyrelsen.

Den type farligt gods, der primært transporteres fra hospitalerne er klinisk risikoaffald (potentielt smittefarligt), kemikalieaffald, brandfarligt affald og radioaktivt affald. Sikkerhedsrådgiveren hjælper hospitalerne med at håndtere det farlige gods inden det bortskaffes.

Bestemmelserne omkring sikkerhedsrådgivning tager udgangspunkt i en fælles europæisk lovgivning kaldet ADR-konventionen. ADR omhandler transport af farligt gods ad landevejen.