Baggrund

I den gældende Europæiske Konvention om International Transport af farlig Gods ad Vej står der, at alle forsendelser af biologisk prøvemateriale, der er smittefarligt og som transporteres på offentlig vej, skal følge konventionens regler. Forsendelser med kørselsordninger og lignende er derfor også omfattet.
Biologiske prøver, der emballeres efter emballeringsforskrift P650 i konventionen, er ikke omfattet af andre regler i ADR-konventionen. Prøver til Patologisk Institut er også biologisk materiale, men hvis prøverne er fikserede i <25% formaldehyd, gælder konventionens regler ikke for disse prøver.

Definition

Prøver taget fra mennesker eller dyr f.eks. ekskrementer, sekreter, blod og blodkomponenter, væv og vatpinde eller lignende med vævsvæske samt kropsdele, der transporteres med henblik på f.eks. forskning, undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling og forebyggelse. Prøver fra patienter, der er smittet med HIV-, herpes- eller hepatitisinfektion, opfattes ligeledes som diagnostiske prøver (UN3373), mens visse patogener som f.eks. ebolavirus og rabiesvirus er klassificeret til en højere fareklasse.

Hent Retningslinjer for forsendelse af biologiske stoffer