Sikkerhedsrådgiveren skal være med til at forebygge uheld i forbindelse med transportrelaterede aktiviteter med farligt gods.

En sikkerhedsrådgiver skal bl.a.:

  • Føre tilsyn med, at reglerne for transport af farligt gods overholdes.
  • Rådgive virksomheden om transport af farligt gods.
  • Undersøge, hvad der er praksis, og om nødvendigt indføre procedurer for en lang række forhold af betydning for sikkerheden omkring vejtransport af farligt gods.
  • Sikre, at de af virksomhedens medarbejdere, der har opgaver vedrørende vejtransport af farligt gods, har den fornødne uddannelse.
  • Sikre, at uheld, hændelser og konstaterede overtrædelser i relation til vejtransport af farligt gods undersøges nærmere og følges op af forebyggende tiltag
  • Indhente alle relevante oplysninger og udarbejde en rapport til din virksomhed, såfremt der sker hændelser eller uheld med tilknytning til virksomheden.
  • Udarbejde en årsrapport til ledelsen, der beskriver virksomhedens og rådgiverens aktiviteter i forbindelse med farligt gods i det forløbne år.