Personer, der håndterer farligt gods, skal have en basisuddannelse (1.3). Uddannelsen skal være gennemført inden godset håndteres.

Uddannelsen skal som minimum bestå af følgende:

  1. Generel uddannelse

Medarbejderne skal være bekendt med de almindelige bestemmelser i forbindelse med transport af farligt gods.

  1. Funktionsspecifik uddannelse

Den enkelte medarbejder skal have detaljeret kendskab til reglerne om transport af farligt gods, inden for eget arbejdsområde og ansvar.

  1. Sikkerhedsuddannelse

Medarbejderne skal kende de farer og risici, der kan være forbundet med håndtering af farligt gods, og skal have kendskab til sikker håndtering, og forholdsregler ved uheld.

Uddannelsen skal kunne dokumenteres, og oplysningerne skal opbevares af både ansat og arbejdsgiver, og skal bekræftes ved starten af et ansættelsesforhold.

Uddannelsen skal suppleres med periodiske vedligeholdelsesuddannelser, så medarbejdernes viden hele tiden er opdateret. Især med henblik på ændringer i de gældende regler.

I Region Midtjylland tilbyder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø uddannelsen, som afholdes efter aftale med:

Lisbet Harder

Specialkonsulent og exam. sikkerhedsrådgiver

Tel. +45 2142 1537
Lisbet.harder@stab.rm.dk