Vi oplever næsten alle arbejdsområder, arbejdsfunktioner eller arbejdssituationer, hvor vi kan se, at noget kan gøres bedre. Daglige forbedringer af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen har stor betydning for at mindske risikoen for nedslidning og ulykker.

Et af Region Midtjyllands indsatsområder indenfor arbejdsmiljø er nedbringelse af antallet af arbejdsskader.

I arbejdet med nedbringelse af arbejdsskader er det vigtigt at arbejde systematisk med arbejdsulykker og de risici, der måtte være i arbejdet for at skabe forbedringer.

Her på siden finder du inspiration og metoder til det forebyggende arbejde med arbejdsulykker og risici.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Vi udvikler og indhenter metoder til lokal brug og inspiration til systematisk forebyggelse af arbejdsskader.

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø stiller konsulentbistand til rådighed ved implementering af metoderne. Rekvireres via arbejdskoordinatoren for driftsområdet.