Region Midtjylland har som arbejdsgiver pligt til at anmelde arbejdsulykker. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage efter ulykken er sket. Det er vigtigt, at 14-dages fristen overholdes. Det betyder, at alle ulykkessager skal behandles hurtigst muligt.

Alle arbejdsulykker anmeldes via ulykkesmodulet i ArbejdsMiljøSystemtet (AMS).

Læs mere om arbejdsskader og anmeldelse I Region Midtjylland.