Arbejdsmiljøgennemgange - Hvorfor?

Hvem skal gennemføre en arbejdsmiljøgennemgang og hvordan?

Når arbejdsmiljøgennemgangen er gennemført

Safety walk med forbedringstavle