I forbindelse med ulykkesindsatsen i Region Midtjylland er der sat fokus på forebyggelse af stik- og skæreskader.
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø deltager i forebyggelsesgrupper på forskellige hospitaler i regionen, hvorved der foruden forebyggelse på det enkelte hospital også sker en videnspredning mellem hospitalerne.

Hvad kan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø gøre for dig?

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø kan tilbyde at holde dialogmøder eller undervise i forebyggelse af stik- og skæreskader.

Pakke 1.

PowerPoints om forebyggelse af stik- og skæreskader. Kan afholdes af arbejdsmiljøgruppen selv eller der kan bestilles en konsulent fra Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. Link til PowerPoints om forebyggelse af stik- og skæreskader.

Pakke 2.

Stikpatruljen kan komme på besøg og lave en fotosafari med Mobilrapport. Se et eksempel på en mobilrapport.

Pakke 3.

Stikpatruljen kan komme på besøg og præsentere forskellige muligheder for at benytte stik/skærende redskaber med sikkerhedsanordning. Link til "Liste over sikkerhedsprodukter 2015"

Pakke 4.

E-læringskurset ”Undgå stikskader”.

De fire pakker kan kombineres eller benyttes hver for sig.

Hent mere viden

Stikboksen