MidtSim Header

Højtspecialiseret simulationscenter

Koncern HR · MidtSim er Region Midtjyllands højtspecialiserede simulationscenter. Vi uddanner og træner sundhedsprofessionelle på præ- og postgraduat niveau i Region Midtjylland gennem simulation på baggrund af en forskningsbaseret tilgang.

Fællesfunktion for simulation i Region Midtjylland

Som Region Midtjyllands fællesfunktion for simulation varetager vi en understøttende og koordinerende rolle i forhold til de lokale simulationsenheder på regionens hospitalsenheder.

Lokalt simulationscenter for Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet

Vi fungerer som lokalt simulationscenter for Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

Vores kurser og uddannelsesprogrammer

Vi udbyder et stort antal kurser og uddannelsesprogrammer og uddanner og træner ca. 13.000 præ- og postgraduate sundhedsprofessionelle om året. 
 
Herudover tilbyder vi skræddersyede kurser til offentlige og private virksomheder.

Omorganisering af MIUC-aktiviteter

MIUC blev nedlagt som selvstændig enhed pr. 31.12.18.

De uddannelsesmæssige aktiviteter, som hidtil har været organiseret af MIUC, vil fremadrettet blive varetaget i et samarbejde mellem Koncern HR, MidtSim og NordSim og således fortsat være et tilbud til uddannelsessøgende læger i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Information om uddannelsestilbud samt evt. ændringer vedrørende tilmeldingsprocedure og -frister, lokationer mv. vil være tilgængelige enten via den uddannelsesansvarlige overlæge i afdelingen eller på følgende hjemmesider:

Spørgsmål eller kommentarer til ovenstående kan rettes til Stine Ødum Sørensen stos@rn.dk (Region Nordjylland) eller Cathrine Legaard cathlega@rm.dk (Region Midtjylland).

Uddybende information kan desuden findes her: