Administrative arbejdsgange defineres som de arbejdsgange, hvor patienterne ikke er direkte involveret i udførelsen, dvs. arbejdsgange som foregår før patienten har direkte kontakt til hospitalet eller arbejdsgange som foregår i forbindelse med kooordinering, ordinationer, dokumentation etc. under selve indlæggelsen eller det ambulante besøg i klinikken. Arbejdsgange som typisk foregår ved anvendelsen af MidtEPJ.


Koncern HR, Udvikling støtter op om optegningen af de nuværende arbejdsgange, hvor fokus er på evt. dobbelte arbejdsgange, bedre anvendelse af MidtEPJ. sammenhængende arbejdsgange. Optimalt er der fokus på at opgaven færdiggøres af den person, som har startet opgaven. Samtidig med optegning af den nuværende arbejdsgang indhentes relevante data.


Efterfølgende optegnes den fremtidige arbejdsgang med udgangspunkt i de mål, der er sat for, at patienten får så optimalt et forløb med de informationer, der er behov for under forløbet. I målene ligger også relevante målepunkter og tidspunkter for målingerne.
Implementeringen og forankringede støtter Koncern HR, Udvikling op om, herunder at der udarbejdes en realistisk implementeringsplan og ressourcer til opgaven.

 

Administrative arbejdsgange i stabene
Her benyttes samme metode som under de administrative arbejdsgange i klinikken, hvor man starter med at optegne nuværende arbejdsgang for det valgte forløb, fx ansættelse af nyt personale.

Overordnet er der fokus på færdiggørelse af opgaven i et sammenhængende forløb i den nye arbejdsgang.
Mål for den fremtidige arbejdsgang, herunder hvem skal kunne opleve en forbedring.

I de administrative arbejdsgange vil en del af DIFKA (effektiv driftstilrettelæggelse) (link) også blive benyttet, da der altid vil være flere temaer/områder, der er involveret i at forbedre de administrative arbejdsgange.