137 personer, 28 workshops, 5 nominerede og en vinder af initiativprisen – det var nogle af ingredienserne i årets innovationsdag, som løb af stablen den 4. november i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro.

Af Lise Klarholt Busk, koordinator

Og der var bestemt noget at komme efter på årets innovationsdag, som er den tredje af slagsen. Der var en summen og masser af glade ansigter dagen igennem, mens der blev delt ”stumper”, erfaringer og ideer. Og så var der masser af networking

Foto: petergramstrup.dk

Patientcentreret kommunikation

Dagen blev indledt med et spændende oplæg v. professor, dr.med og cand. psych. Bobby Zachariae fra Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Bobby tydeliggjorde i sit oplæg den udvikling, der har været fra en sygdomscentreret tilgang til patienten til en mere patientorienteret tilgang med den overordnede målsætning: ”Helbredsrelateret livskvalitet”. De sundhedsfaglige skal i dag kunne håndtere både det sygdomscentrerede og den patientcentrerede fokus og samtidig fremme patientens em-powerment - og skal dermed mestre det at

arbejde på patientens præmisser. Det stiller krav til de sundhedsfagliges evner til at kommunikere ”patientcentreret”. Effekterne af patientcentreret og patientinddragende kommunikation er mange og positive - både for de sundhedsfaglige og for patienterne og er derfor værd at arbejde hen imod.

 

Vi kunne jo starte med at slå ”not-invented-here”syndromet helt ihjel

Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen startede i sit oplæg midt på dagen med at give stor anerkendelse til det innovationsarbejde, som foregår overalt i regionen. De 29 løsninger, som var indstillet til initiativprisen og de 28 workshops på innovationsdagen talte deres tydelige sprog – der er masser af forbedringsarbejde i gang i Region Midtjylland.

Jacob understregede vigtigheden af at lade flere få glæde af de gode tiltag, som allerede er i gang i regionen. Lade dem blive udbredt og bidrage til forbedringer andre steder end der, hvor initiativerne er udsprunget fra. ”Vi kunne jo starte med at slå ”not-invented-here”-syndromet helt ihjel. Hvis vi ”stjæler” andres gode løsninger, får vi selv lettere kræfter til at udvikle vores egne originale bidrag”, sagde han blandt andet.

Og så skulle der arbejdes….

Workshopholderne i de 28 workshops blev udfordret og fik nye idéer med sig hjem til deres videre arbejde, og deltagerne i workshoppene fik udvidet deres kendskab til aktuelle projekter i regionen og bidrog med deres erfaringer og synspunkter til de konkrete projekters udfordringer.

Der var løsninger, som direkte kunne overføres fra et hospital til et andet – og løfter om at gøre det. Og så var der idéer, som lige skulle have en tur mere i udviklingskarrusellen, før de var helt klar til brug – og til skalering og spredning. Alle projekter, som der blev holdt workshops om, var forud for Innovationsdagen beskrevet i en folder.

En pelsjægers erkendelser

Efter hårdt arbejde i fire runder workshops var der brug for et fælles oplæg med masser af energi, humor og… alvor. Og det fik deltagerne fra professor i antropologi, Rane Willerslev, som med stort engagement og indlevelse gav et bud på et svar på, hvordan et humanistisk paradigme kan inspirere naturvidenskaben, og hvordan viden fra et domæne kan oversættes til et andet. 

Foto: petergramstrup.dk

 

Oplægget var både omkring pelsjægerne i Ruslands kosmologi og Willerslevs erfaringer med omstruktureringer på et stort museum i Oslo – om at have modet til at udfordre grænser og til at se nye sammenhænge samtidig med at den gensidige respekt og anerkendelse er i behold. Udgangsbønnen var blandt andet en opfordring til at tage viden fra et domæne og afprøve det i et andet for at opnå noget helt andet og nyt – og at anskue et fænomen gennem et andet for at få øje på noget nyt. Og endelig at bevare nysgerrigheden på egen praksis.

And the winner is….

Endelig var Innovationsdagen også dagen for afsløringen af vinderen af årets Initiativpris – en helt ny pris indstiftet af Regionsrådet. En priskomité bestående af fem politikere havde vurderet alle 29 indkomne indstillinger og havde forud for Innovationsdagen nomineret de fem, som var med i opløbet om at vinde prisen. Og vinderen af prisen blev overlæge Thomas Decker Christensen fra Hjerte,- Lunge,- Karkirurgisk afdeling T på Aarhus Universitetshospital med løsningen ”Bridging Applikation”. En applikation, som både sparer sundhedspersonalet tid og øger patientsikkerheden ved på enkel vis at skabe overblik over patienters medicinforbrug forud for en operation.

Alle indstillinger til initiativprisen – herunder også de fem nominerede og vinderen – kan ses på initiativpris.rm.dk.

Vi skal gøre det endnu bedre i 2016

Det går godt med innovationen i Region Midtjylland. Innovationsdagen og Initiativprisen har været med til at synliggøre en masse af de spændende idéer og løsninger, der arbejdes med overalt i regionen.

Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen opfordrede på Innovationsdagen deltagerne til, at vi i 2016 skal stile endnu højere – og satse på at nå det dobbelte antal indstillinger til Initiativprisen i forhold til i år.

Og det var der opbakning til i salen.

Så hermed er opfordringen givet videre…

 

Foto: petergramstrup.dk

Vi glæder os allerede til at høre om endnu flere spændende projekter og til at bidrage med at udbrede viden om, at de findes – for det er nu engang vanskeligt at stjæle en ide eller løsning, man ikke kender til!

Innovationsdagen 2016

Har du et innovationsprojekt, som du gerne vil have nye vinkler på og input til, så deltag med en workshop på Innovationsdagen 2016. Kontakt Lise Klarholt Busk, lisbus@rm.dkeller 7841 0840 for nærmere information.