Region Midtjyllands koncept til trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering, TULE - er nu blevet forenklet. Alle regionens arbejdspladser skal gennemføre TULE fra efteråret 2016 til foråret 2017

Af Lone Høygaard, vicekontorchef, Koncern HR, Udvikling

Når medarbejdere og ledere på Region Midtjyllands mange arbejdspladser undersøger trivslen på arbejdspladsen, sker det med et fælles værktøj, TULE (TrivselsUndersøgelse og Ledelses-Evaluering).

TULE er et udviklingsværktøj, og formålet er at forbedre både trivsel og ledelse for hver enkelt deltagende arbejdsplads i Region Midtjylland. 
TULE er ikke det samme som APV (arbejdspladsvurdering). APV er den lovpligtige undersøgelser af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder. Men APV og TULE kan med fordel foretages samtidigt.

TULE gennemføres hvert andet år, sidst i 2014. Konceptet er blevet kritiseret for at være for omfat-tende og tidskrævende, og derfor har en styregruppe siden starten af 2015 arbejdet med en evaluering og udarbejdet anbefalinger til, hvordan et mere forenklet TULE-koncept kunne se ud. Disse anbefalinger blev godkendt af RMU 29. januar 2016.

Sådan er det nye TULE-koncept 

Det nye koncept for TULE ser kort fortalt sådan ud:

1. Færre spørgsmål 
Antallet af spørgsmål i TULE er reduceret til 20. Tidligere var der 37.

2. Hurtighed i opfølgningen
Den enkelte enhed modtager TULE-rapporten senest 4 uger efter deadline for den lokale dataopsamling. TULE-dialogen afvikles senest 3 måneder efter svarfristen.

3. Toårig kadence
Den toårige kadence fastholdes. APV og TULE kan med fordel gennemføres samtidigt. 
Næste tværgående TULE i Region Midtjylland begynder i efteråret 2016 og afsluttes senest juni 2017.

4. Harmoniseret procesplan
TULE-sekretariatet udarbejder i tæt samarbejde med de lokale TULE-planlæggere en koncern-tværgående procesplan for afvikling af TULE. 
Det anbefales, at der i det enkelte HMU besluttes, hvornår der anvendes en konsulent i forbindelse med den opfølgende dialog om TULE.

5. Spotundersøgelser
TULE-sekretariatet udarbejder enkle redskaber til spotundersøgelser, som kan anvendes som opfølgning på trivslen lokalt efter behov. Redskaberne vil blive udviklet og afprøvet inden sommeren 2016, så de er klar til brug til næste TULE-runde.

6. Anonymitet fastholdes
RMU har tidligere besluttet, at anonymitet i 
TULE-undersøgelsen skal fastholdes.


Planlægningsprocessen i forhold til at afvikle TULE og APV i efteråret 2016 og foråret 2017 er godt i gang. De enkelte hovedMEDudvalg og centerMEDudvalg melder i øjeblikket tidspunkter ind for, hvornår de ønsker at afvikle TULE og APV. Se mere om TULE på tule.rm.dk

 

Tidligere TULE-koncept:

  • 8 nationale spørgsmål
  • 15 trivselsspørgsmål
  • 14 ledelsesspørgsmål

 

Nyt TULE-koncept:

  • 8 nationale spørgsmål (inkl. 2 ledelsesspørgsmål)
  • 7 trivselsspørgsmål
  • 4 ledelsesspørgsmål
  • 1 følgeskabsspørgsmål